PAR MUMS

MISIJA

Sporta kubs ”Vēsma”” tika nodibināts 2015. gada 24.septembrī. Kluba galvenais mērķis ir veicināt interesi par sportu bērnos, jauniešos un ģimenē. Veicināt audzēkņu fizisko attīstību. Pievērst interesi fiziskām aktivitātēm sabiedrībā. Atbalstīt talantīgus jauniešus, pilnveidoties sporta meistarībā. Veicināt prasmes strādāt komandā, lai sasniegtu kopīgus mērķus.

VĪZIJA

Sasniegt ievērojamus rezultātus sportā.

Popularizēt dažādus sporta veidus.

Nodrošināt kvalitatīvu un daudzpusīgu treniņu procesu.

 

 

DEVĪZEVējš rada viesuli!

Ветер рождает бурю!

Ventus procellam gignit!